Guió per reflexionar sobre els resultats de l'avaluació

Feu clic en l'enllaç Guió per reflexionar sobre resultats avaluació.doc per veure el fitxer.