Esquema per temes

 • BAREMS CONDICIÓ FÍSICA

 • LLANÇAMENT PILOTA MEDICINAL

 • BAREM DETENTE HORITZONTAL

 • BAREM VELOCITAT 20 METRES

 • BAREM FLEXIBILITAT

 • BAREMS RESISTÈNCIA TEST DE COOPER

 • Tema 7

  • Tema 8

   • Tema 9

    • Tema 10