Amb aquest curs realitzarem una Anàlisi Tecnològica d'un Objecte (ATO). Per fer-la ens basarem en un objecte d'ús qüotidià: el BRIC. Aquest senzill objecte ens servirà per veure la tecnologia que hi ha al seu darrera, aprendrem a valorar-ne l'ús i veurem que en podem fer un cop ja no ens sigui útil. Pau Claris.